Ö-NORM HOUTSNIPPERS

Ö-NORM HOUTSNIPPERS

Houtsnippers die als energie toepassing dienen voor in biomassa ketels, zijn in diverse kwaliteitsklassen leverbaar. Mede omdat het stoken op houtsnippers relatief nieuw is in Nederland, bestaat er nog veel discussie over welk type houtsnipper goed geschikt is voor verbranding in biomassa ketels. De ö-norm houtsnippers brengen hier deels verandering in.

Kacheleigenaren proberen -deels terecht- de kosten van biobrandstoffen zo laag mogelijk te houden. Immers, een biomassa ketel is een forse investering. Gevolg van deze gedachte is dat er gezocht wordt naar laagwaardige houtstromen uit de natuur, die in veel situaties gratis opgehaald kunnen worden. Echter, bij het opstoken van deze houtstromen komen veel kacheleigenaren erachter dat de houtsnippers of te groot, of te nat of sterk verontreinigd (zand, plastic, ijzer) zijn. Gevolg hiervan is dat men niet het thermisch vermogen van een kachel benut, snel slijtage optreedt aan onderdelen en er vaak storingen optreden vanwege de slechte kwaliteit van de houtsnippers.

DEVOBO adviseert u als kacheleigenaar altijd houtsnippers te stoken conform de ö-norm M7133 (Oostenrijk). Dit advies is gebaseerd op kennis en ervaring met de productie en levering van houtsnippers aan kacheleigenaren. Kacheleigenaren die het nut en belang van de ö-norm normering inzien, ervaren ook dat de hoeveelheid te gebruiken houtsnippers afneemt, en er dus minder aan brandstofkosten wordt uitgegeven.

Wij adviseren u droge houtsnippers te stoken. Het stoken van natte (vaak goedkope) houtsnippers gaat gepaard met ontzettend veel energieverlies omdat het aanwezige vocht in de houtsnippers eerst verdampt moet worden. De waterdamp verdringt de verbrandingslucht en dus de zuurstof, daardoor ontstaat er een getemperd vuur met lage vlamtemperaturen. Gevolg hiervan is relatief veel roet, as en teervormende verbindingen, veel geurstoffen (rookontwikkeling) en per saldo een laag rendement van uw ketel.

De ö-norm (Oostenrijk) is een richtlijn die inzicht biedt in het Formaat, Vochtaandeel, Dichtheid en Asresten van een type houtsnipper. Hieronder treft u de normering van houtsnippers aan.

FORMAAT
Ö-NORM M7133

Klasse Zeefanalyse Maximale waarden
<20% 60-100% <20% Max. 4% Ø in cm2 Lengte in cm
G30 1 – 2,8 2,8 – 16 > 16 < 1 mm 3 8,5
G50 1 – 5,6 5,6 – 31,5 > 31,5 < 1 mm 5 12
G100 1 – 11,2 11,2 – 63 > 63 < 1 mm 10 25

VOCHTGEHALTE
Ö-NORM M7133

Klasse Watergehalte Omschrijving
W20 <20% Luchtdroog
W30 20-30 Opslag geschikt
W35 30-35 Beperkt opslag geschikt
W40 35-40 Vochtig
W50 40-50 Vers

 

DICHTHEID
Ö-NORM M7133

Klasse Dichtheid (kg / m3) Omschrijving
S160 <160 Geringe dichtheid
S200 160-250 Gemiddelde dichtheid
S250 >250 Hoge dichtheid

ASRESTEN
Ö-NORM M7133

Klasse Asresten (%) Omschrijving
A1 <0,5 Gering as gehalte
A2 0,5-2 Hoog as gehalte