BRABANT 2013-2014

BOSBOUWBEDRIJF DEVOBO

Sinds oktober 2013 werkt bosbouwbedrijf DEVOBO aan een bosbouwproject, verdeeld over drie locaties in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Gelderland. Met een totale omvang van circa 85 hectare wordt binnen dit bosbouwproject een stevig beroep gedaan op de jarenlange bosbouwervaring van bosbouwbedrijf DEVOBO.

AANLEIDING BOSONDERHOUD

Aanleiding van dit project is de wens van opdrachtgever om achterstallig onderhouden bospercelen te herstellen en om reguliere uitdunning werkzaamheden uit te voeren. Een grondige analyse van de te onderhouden objecten heeft geresulteerd in een projectplan en -planning waarbij meerdere partners betrokken zijn.

DOELSTELLINGEN EN UITVOER BOSONDERHOUD

Doelstelling en beoogd resultaat van dit project is te komen tot een zowel kwalitatief als kwantitatief hoogwaardig en aantrekkelijk bos. In kwalitatieve zin hebben opdrachtgever en DEVOBO vastgesteld dat de ecologie gestimuleerd en geborgd dient te worden. Dit betekent dat DEVOBO belemmerende elementen zoals scheefgroeiende en/of zieke bomen verwijderd, zodat jonge, kansrijke aanwas de kans krijgt zich te ontwikkelen.

Hoewel genoemde ingrepen ecologisch geaccentueerd zijn, draagt het ook direct bij aan de veiligheid van het bos. Naast het stimuleren van de ecologie, neemt de beeldkwaliteit van het bos eveneens toe. De beeldkwaliteit wordt eveneens bepaald door de diversiteit aan houtsoorten. DEVOBO stuurt binnen dit project eveneens op een brede variatie in houtsoorten. Zo heeft het bos onder meer dennen, douglas, berk, eik en beuken bomen, wat het tot een uiterst gevarieerd bos maakt.

Naast kwalitatieve doelstellingen, worden bij een bosbouwproject ook kwantitatieve doelstellingen vastgesteld. In dit geval gaf de boseigenaar aan graag een hogere houtopbrengst te willen realiseren met het bos. Dit betekent dat DEVOBO in haar uitvoerende werkzaamheden bomen niet alleen op conditie beoordeeld, maar ook op de economisch toegevoegde waarde.

Voor dit project is onder meer een Harvaster ingezet. Deze gespecialiseerde bosbouwmachine zaagt complete bomen om en zaagt de stam op vooraf ingestelde lengtes, die vervolgens door een uitrijdmachine naar de rand van het bosperceel worden gereden. Voor specifieke situaties zijn hand motorzagen gebruikt, die bediend worden door gediplomeerd en gecertificeerde bosbouwwerkers.

Om het bos weer toegankelijk te maken voor bezoekers, draagt DEVOBO tot slot zorg voor de egalisatie van de bospaden.

CONTACT

Als veelzijdig bosbouwbedrijf, is DEVOBO voor zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers een geschikte partner voor adviserende en uitvoerende werkzaamheden aan solitaire bomen als ook complete bospercelen. U wilt weten wat DEVOBO voor u kan betekenen of u heeft vragen over dit bosbouwproject? Neem dan direct contact op met telefoonnummer 0570-591109 of mail ons op info@devobo.nl