Bedrijfsinformatie

MISSIE EN VISIE

Bos- en landschappen vormen de longen van aarde. De ‘Groene Ruimte’ filtert lucht en biedt mens en dier de meest fysiologische behoefte: zuurstof. Onderhoud aan de ‘Groene Ruimte’ dient daarom op een duurzame en verantwoorde manier te gebeuren.

De ‘Groene Ruimte’ biedt ons naast zuurstof ook hout; een basisgrondstof wat in ontzettend veel producten wordt verwerkt. Ook vormen bos- en landschappen een bron om onszelf in de behoefte naar biobrandstoffen te voorzien. Top- en takhout (houtchips / chunks), stukhout zijn stromen die uitstekend ingezet kunnen worden voor CO2 neutrale energieopwekking.

DEVOBO heeft als missie om bos- en landschapseigenaren hun kostbare natuurbezit op een duurzaam en economisch wijze te exploiteren.

Haar missie voedt DEVOBO met de gedachte dat iedere ingreep in bos- en landschap biodiversiteit moet stimuleren, de ecologie in stand moet houden, de belevingswaarde van het natuurobject moet verbeteren en economisch aantrekkelijk moet wezen.