Certificeringen

CERTIFICERINGEN

DEVOBO Forest Service B.V. hecht waarde aan kwaliteit en duurzaam beheer van Bos, Natuur en Landschap. Ook externe instanties, zoals PEFC, Stadswerk en stichting SKBNL – ErBo- erkennen de genoemde kernwaarden en verklaren dat door de hieronder weergegeven certificaten DEVOBO voldoet aan het genoemde in deze certificaten en haar werkzaamheden ook als zodanig uitvoert.

PEFC

De afkorting PEFC staat voor “Programme for the Endorsement of Forest Certification”.  Dit internationaal onafhankelijke keurmerk is bedoeld om duurzaam bosbeheer te bevorderen. Het doel van PEFC is dat alle bossen ter wereld op een duurzame manier worden beheerd. Lees meer over PEFC. www.pefcnederland.nl

Wij zijn PEFC-gecertificeerd onder certificaatnummer SCS-PEFC-COC-000652-DU en licentienummer PEFC/30-31-016. Vraag naar onze PEFC-gecertificeerde producten!

STADSWERK – FLORA- EN FAUNAWET

Stadswerk is de vereniging voor mensen en bedrijven die actief zijn op gebied van de leefomgeving. Leden zijn organisaties en individuele professionals. Voor het project Flora- en Faunawet ontwikkelt Stadswerk instrumenten voor gemeenten en bedrijven om efficiënt en juridisch correct uitvoer te geven aan de Flora- en faunawet. Lees hier meer over Stadswerk. www.stadswerk.nl

SKBNL Stichting Kwaliteit Bos, Natuur-, landschapswerk

Het ErBo certificaat is een praktisch kwaliteitskeurmerk met op het Bos, Natuur en Landschap gerichte eisen op het gebied van beheer en uitvoering van werkzaamheden, de zorgplicht van de werkgever, vakkennis, omgaan met noodgevallen, milieu, gezondheid en de veiligheid van het publiek. ErBo certificering vindt plaats op bedrijfsniveau. Lees hier meer over SKBNL. www.skbnl.nl